วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/เมืองคนงามบ้านโป่ง"ปฎิบัติการขจัดความยากจน คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน อำเภอบ้านโป่ง "   
วันที่ 23 กันยายน 2565  เวลา 10.00 น.
นางสาวเนตรชนก ใจเลื่อม พัฒนากรประจำตำบลกรับใหญ่  พร้อมด้วย นางอลิสา ลาภรวยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาลตำบลกรับใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน  นายสุรินทร์ ตำหนิงาม ประธานขบวนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี และสภาองค์กรชุมชนตำบลกรับใหญ่ โดยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลกรับใหญ่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย  ณ บ้านครัวเรือนยากจน TPMAP นางจอม โตขำ ม.3 นางระพิณ พันธุ์เพียร ม.5 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุ 25,000 บาท ตามโครงการ ช่างอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  (งบจังหวัด) และบ้านนางสุณีย์ แซ่โล่ย ม.5  ตำบลกรับใหญ่ ซึ่งเป็นครัวเรือนทึ่ได้รับงบประมาณ จาก พมจ.ราชบุรี  40,000 บาท และได้รับการสนับสนุนวัสดุในการซ่อมแซมบ้านเพิ่มเติมจากร้านค้าวัสดุในพื้นที่ตำบลกรับใหญ่
ในการนี้ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลกรับใหญ่ กำหนดดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาเพื่อร่วมกันซ่อมแซมบ้านนางจอม โตขำ ม.3 ตำบลกรับใหญ่ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ