วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับกระบวนการเลือกตั้งและความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อวันที่16กันยายน2565
ณห้องประชุมชั้น2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีตำบลหน้าเมืองอ.เมืองจ.ราชบุรี
ดร.สุชัญญา วิมุกตายน ผอ.สนง.ประธานในพิธีเปิดการอบรมสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร รุ่น ที่ 1.
ที่ห้องประชุมชั้น 2  
โดยนายสมชาย โถววิริยะกุล รอง ผอ.กกต. จ.ราชบุรี กล่าวรายงานถึงโครงการอบรมในครั้งนี้ มี 2  รุ่นละ 20 คน รุ่นที่ 1 วันที่ 16 ก.ย. 65 รุ่นที่ 2 วันที่  20  ก.ย.  ผู้ให้ผู้เข้ารับการอบรม พรรคการเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่ไม่ขัดแย้งต่อกฎหมายการเลือกตั้ง ให้แก่พรรคการเมืองและผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นอกจากนี้ยังมี
นายณัฏฐ์ปพน บุญนันท์
นายเรืองประดิษฐ์ เหลืองตระกูล พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฎิบัติการ
นายสุรพงษ์ ศรีไกลวิน หัวหน้างานสืบสวนสอบสวนพรรคการเมืองและนางฐาปนีย์ ป้อมเสือ พนักงานการเลือกตั้งทำนาญการ ร่วมบรรยาย
กิจกรรมเป็นศูนย์การเรียนรู้การเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการเมืองการปกครองต่อไปในอนาคต.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์ -ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1  รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ