วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ภาพส่วนหนึ่งของความสำเร็จในพิธีเปิดงานแฟร์เพื่อทุกคนในครอบครัว 100-Year Happy Living Solution โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
โดยท่านทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธาน สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยและ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ที่ Central Westgate 

มีพิธีมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานคุณภาพและมีชื่อเสียงในการประกอบการที่ดีทั้งหมด 67 สถานประกอบการเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต

มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยกับบริษัท Abbott Laboratory จำกัด ที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางด้านงานวิชาการที่เน้นภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในประเทศไทยให้ได้สร้างองค์ความรู้พัฒนาองค์ความรู้และกระจายองค์ความรู้ไปสู่ภาคประชาชนและการปฏิบัติที่ดีจนเกิดประโยชน์แก่ผู้สูงวัยในระยะยาวสร้างความยั่งยืนและสู่สังคม 100 ปีได้อย่างแท้จริง

มีกิจกรรมเสวนาทางวิชาการที่น่าสนใจตลอดงานตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 11 กันยายน 2565 

กระผมในนามนายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยพร้อมด้วยกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวนี้ตามแนวทางของสมาคมที่ได้วางไว้เป็นกรอบในการทำงานของคณะกรรมการบริหาร ที่เน้นสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน การผนึกกำลังกันของสถานประกอบการที่มีคุณภาพและมุ่งมั่นพัฒนางานคุณภาพให้ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยในอนาคตรวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจและสมาชิกเพื่อตอบโจทย์สังคมสูงวัยและสังคมอายุยืนของประเทศเพื่อมุ่งหมายจะให้ประเทศไทยเป็น Senior Destination ของโลก 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ธนาธร" ลงพื้นที่สัตหีบ ฝากผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกลสัตหีบ "น้ำ" นิชนันท์ วังคะฮาต ที่มีอุดมการณ์และยืนเคียงข้างประชาชน ใ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ