วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

  กพร.สกลนครขยายศูนย์ทดสอบเสริมแกร่งเยาวชน ด้าน IT
  นายชัยรัตน์ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดเผยว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นับเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการนำของนายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงมุ่งเน้นขยายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ เยาวชนและประชาชนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานด้านคอมพิวเตอร์ และในจังหวัดสกลนครมีสถานศึกษาหลายแห่ง จึงมีนโยบายที่จะให้นักศึกษาได้มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ก่อนที่จะจบจากการเรียน โดยเฉพาะงานด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถเข้าสู่การทำงานได้อย่างมั่นคง ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสกลนครได้จัดตั้งไปแล้ว 6 แห่งและได้ขยายเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง พร้อมมอบใบอนุญาตดำเนินการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แห่งที่ 7 ให้กับโรงเรียนเอกวรรณวิชาชีพสกลนคร โดยนางสาวดวงตา อ่อนเวียง ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการ ร่วมลงนามรับมอบใบอนุญาต ดำเนินการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานจำนวน 2 สาขา คือ
     1. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 
     และ 2. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 
ณ โรงเรียนเอกวรรณวิชาชีพสกลนคร ตำบล
ตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
  นายชัยรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากศูนย์ทดสอบแห่งนี้ แล้ว ยังได้ขยายศูนย์ทดสอบไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครด้วยซึ่งผู้สนใจทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถไปใช้บริการทั้งที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครและศูนย์ทดสอบมาตรฐานข้างต้นได้ด้วย
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ