วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

PEA จัดประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2565 (สัญจร) 
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13:30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10/2565 (สัญจร) ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมในครั้งนี้ นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รายงานสภาพการจ่ายไฟ แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกันนี้ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งพบปะ เยี่ยมเยียน ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(#)สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ