วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

การอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณและความขัดแย้งทางผลประโยชน์


วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
(โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
************.
พิธีเปิดการอบรม
โดย ท่านวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย


การบรรยายหัวข้อ
"การปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืนในองค์กรยุคดิจิตอล"
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

. การบรรยายหัวข้อ
"การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมใ
นองค์กร"โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)

การบรรยายหัวข้อ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยมาตรฐาน จริยธรรมโดย วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ การบรรยายหัวข้อการส่งเสริมคุณธรรมแบบวิถีใหม่สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืนโดย นายภัควัฒน์ ธรรมครุฑทิพย์
ประธาน ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติภาคกลาง และจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้เข้าอบรม มีทั้ง on site และออนไลน์เป็นจำนวนมาก และมีการสุ่มแจกรางวัลหลังจากอบรมเสร็จโพสต์ข่าวแนะนำ

พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม นำคณะ เดินทางมาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า(7 ต.ค.) แด่ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร. กทม.(ภาคประชาชน)และ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม   นำคณะ เดินทางมาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า(7 ต.ค.) แด่ ดร.พีรว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ