วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าว (ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทำครีมบำรุงผิวจากน้ำนมข้าวโพด)

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 2 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวจากน้ำนมข้าวโพด”ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต.กลางดง มี รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม มทร.อีสาน และบริการวิชาการ และ ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมในพิธีเปิดและร่วมเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และมี ผศ.พนิดา สวัสดี และ ผศ.ดร.ศศิธร อินทร์นอก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นวิทยากร ณ อาคารไทยเข้มแข็ง หมู่ที่ 1 บ้านปางอโศก ต.กลางดง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่และพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเป็นโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และมี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบ ต.กลางดง มี ดร.สิตาภา เกื้อคลัง อจ.ของมหาวิทยาลัยฯเป็นผู้รับผิดชอบ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน./


(#)สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ