วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารแถลงข่าวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
  มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. 
นายนพดล  ฉัยยา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  นางสาววรีย์พร  พรหมเสนา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร นางวิไลวรรณ  ยืนยง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร  นายธรรมเนียม  อุณวงศ์  ผู้อำนวยการกองช่าง  นายศรีสวัสดิ์  พรหมเสนา  กำนันตำบลโพธิ์ไทร พร้อมส่วนราชการต่างๆ และประชาชนชาวตำบลโพธิ์ไทร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เพื่อเป็นการสืบสานจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น โดยร่วมกับภาคีคณะกรรมการหมู่บ้านและหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 
นายนพดล  ฉัยยา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร กล่าวว่า  การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำสะอาดส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม ซึ่งการจัดงานจะจัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร และหนองสาธารณะหนองแฝก หมู่ 7 บ้านโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร  อ.ดอนตาล  จ.มุกดาหาร  ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของหมู่บ้านในตำบลโพธิ์ไทร  การประกวดนางนพมาศและประกวดสาวประเภทสอง  การแสดงของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่  การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องในตำบลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนในตำบล สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงานสืบไป
นายนพดล ฉัยยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร กล่าวเพิ่มเติมว่า งานลอยกระทงครั้งนี้เป็นครั้งแรก  ก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาเที่ยว ที่ตำบลโพธิ์ไทร  อยากทำให้ตำบลโพธิ์ไทรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง ซึ่งเราจะพัฒนาตำบลโพธิ์ไทรให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขง หรือทางขี่รถชมวิวจักรยาน  ในการประกวดนางนพมาศจะรับสมัครเฉพาะคนในตำบลโพธิ์ไทรจาก 7 หมู่บ้านเท่านั้น ในส่วนการประกวดสาวประเภทสองจะรับสมัครบุคคลทั่วไปไม่จำกัด(เปิดโอเพ่น)  ซึ่งการรับสมัครจะเริ่มในวันที่ 1-10 ตุลาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวงานในตำบลโพธิ์ รับรองว่าในการจัดงานครั้งนี้จะสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวแน่นอน


ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ