วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โครงการการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบหางเครื่อง  "ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ชิงถ้วยเกียรติยศจาก นายกรัฐมนตรี ของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  ประจำปี 2565 

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ กรุงเทพฯ  สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ได้จัดโครงการการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกอบหางเครื่อง  "ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 


โดยได้รับสมัครนักเรียนระดับเยาวชนจากทั่วประเทศ และมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรม ที่มีศักยภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล การส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้าน เทศกาลประเพณีไทย (Festival) (ศิลปะการแสดง) โดยส่งเสริมให้เยาวชนได้นําศิลปะการขับเพลงไทยลูกทุ่ง อันเป็นมรดกที่ควรค่าแก่การรักษาและอนุรักษ์มาสร้างสรรค์เป็น soft power เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยพายัพ


ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน “ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นายวรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม พร้อมด้วย นายบัณทัต ฤทธิบุตร รองประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ได้ให้การต้อนรับ และนายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติในครั้งนี้ด้วย

ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ กรุงเทพฯ

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ได้มุ่งเน้นถึงการพัฒนา สืบสานอนุรักษ์ศิลปะการขับเพลงไทยลูกทุ่ง อันเป็นมรดกที่ควรค่าแก่การรักษา ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ รวมถึงเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมผ่านเพลงลูกทุ่ง เนื่องจากเพลงลูกทุ่ง สามารถสะท้อนให้เห็นลักษณะ ของความเป็นอยู่ ค่านิยม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและค่านิยมในยุคสมัยต่าง

ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป

สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เลขที่ 023 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ