วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบช.น. เป็นประธานการประชุมคณะ กต.ตร.กทม.และที่ปรึกษาฯ พร้อมกันนี้ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นการขอบคุณ ประธานพิธี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบช.น. เป็นประธานการประชุมคณะ กต.ตร.กทม.และที่ปรึกษาฯ พร้อมกันนี้ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นการขอบคุณ ประธานพิธี


วันอังคารที่ 27 ก.ย. 65 เวลา 12.00 น. 

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รอง ผบช.น. เป็นประธานการประชุมคณะ กต.ตร.กทม.และที่ปรึกษาฯ โดยมี พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น., พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รองผบช.น., ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.บก.น.1-ที่ปรึกษากต.ตร.กทม.,คณะ กต.ตร.กทม. และที่ปรึกษาฯ 
อาทิ คุณ กิตติพงษ์ เตรัตนชัย,คุณ ศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ,คุณ สุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ,คุณ คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์,คุณ วิจิตร รัตนศิริวิไล,คุณบัญชา รัชตวุฒิมงคล ประธานอนุกต.ตร.บก.1-9 อาทิ คุณ น้ำค้าง พึ่งทอง,คุณโกมล ลาภพรหมรัตน,คุณ ธีรศักดิ์ ศิริโสภนา,คุณศิริเวช รัตนเทพสถิตย์, คุณประเสริฐ สกุลเอี่ยมไพบูลย์,คุณ เมตตา ปราบสุธา เข้าร่วมประชุมและพูดคุยสรุปผลการดำเนินงานและขอบคุณการทำงานร่วมกันตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นการขอบคุณ พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ประธานพิธี, พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก และ พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบช.น. หลังจากนั้น 

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ เป็นตัวแทน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ, ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ,คุณ กิตติพงษ์ เตรัตนชัย, คุณ ศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ, ดร.สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ, คุณ สุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ, คุณ ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล และ คุณ เสถียร เศรษฐสิทธิ์ ในการประชุมคณะ กต.ตร.กทม.และที่ปรึกษา อีกด้วย ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กทม.

สมาชิก#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
#เพจข่าวเป็นข่าว/ดอทคอม/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ