วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

📣📣 ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา พร้อมน้อมรับถึงความกังวลใจของประชาชนอยุธยา โดยจะแก้ไขและตกแต่งพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
           ตามที่กลุ่มประชาชนอยุธยาได้ออกแถลงการณ์ทักท้วงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องโถงอาคารหน้าห้องนิทรรศการและอื่นๆ บนตัวอาคารของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โดยปัจจุบันบริเวณดังกล่าว ได้เปิดให้บริการในรูปแบบ Museum Cafe ชื่อร้าน "ทองกีบม้า" ซึ่งการปรับปรุงตกแต่งอาคาร อาจกระทบต่ออัตลักษณ์ คุณค่าตามเจตนารมณ์เดิม และวัตถุประสงค์ของนักออกแบบและนักวิชาการ เมื่อครั้งก่อตั้งอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา นั้น
      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๓๕ ปี และตัวอาคารบางส่วนก็ได้มีความทรุดโทรมลงตามกาลเวลา เมื่อเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ เมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายจึงได้มีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โดยมีเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาให้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มีศักยภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ต่อยอดศักยภาพด้านเศรษฐกิจชุมชน และผลักดันให้เป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอน้อมรับถึงความกังวลใจต่อการปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องโถงอาคารหน้าห้องนิทรรศการของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาข้างต้น และได้พิจารณาทบทวนการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาแล้ว โดยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและตกแต่งพื้นที่ดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายวีระชัย นาคมาศ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา #ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ