วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🌟ดร.อัฎฐผล  ถิรพรพงษ์ศิริ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และนางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
 ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 
⭐ได้รับเชิญจากคุรุสภาเป็นตัวแทนองค์กรครูประเทศไทยในนาม สบมท
เข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน +1
 ครั้งที่ 36 หัวข้อ Recovering from the pandamic designing post pandamic education in digitally infused  world.
 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่ 2 - 5 กันยายน 2565
ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ที่ได้ให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมอาเซียนดังกล่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ