วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์สุพรรณบุรีร่วมใจสวมหมวกนิรภัย100เปอร์เซ็นต์

วันนี้ (12 ก.ย.65) ที่ลานจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์สุพรรณบุรีร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็ก เพื่อใช้ในการเสริมสร้างด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา #ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศให้จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย100เปอร์เซ็นต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยให้ถือเป็นวาระของจังหวัดที่ต้องเร่งดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้เกิด "#ตำบลขับขี่ปลอดภัย " 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมี หน่วยงานเข้าร่วมขบวนรณรงค์ฯ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลท่าระหัด วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี #มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยจังหวัดสุพรรณบุรี และ สมาคมเณรแก้วกู้ภัยทางหลวงสุพรรณบุรี รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คัน
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์สุพรรณบุรีร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันนี้ เป็นกลไกสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ตลอดจนลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยมุ่งเน้นให้ทุกส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่/ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยให้เหลือน้อยที่สุด
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ