วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช. โคราช ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการแจ้งเบาะแส โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่ยอมใช้งาน 
       จากกรณีได้รับเบาะแส จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) ถึง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบุกกระถิน หมู่ที่ 5 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ใช้งานและถูกทิ้งร้าง หญ้าขึ้นรกรุงรัง ตามปรากฏภาพข่าวในสื่อ 
 
      วานนี้ (21 กันยายน 2564) นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพุดซา โดย นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นกยกเทศมนตรีตำบลพุดซา และ นายสุรชาติ ตาโพธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลพุดซา ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบุกกระถิน หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินงานแล้วเสร็จและตรวจรับเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 งบประมาณในการก่อสร้าง 2,540,000 บาท สร้างทดแทนโครงการก่อสร้างระบบประปาแห่งเดิม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบน้ำประปาอย่างทั่วถึงภายในชุมชน ซึ่งขณะนี้ติดปัญหาการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาที่ยังไปไม่ถึงจุดที่กำหนดไว้ และต่อสายจั้ม รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูแลบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการฯ ด้วย

        เบื้องต้น ทางเทศบาลตำบลพุดซา ได้จัดเวทีประชาคมร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในส่วนของเทศบาลตำบลพุดซาได้มีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในการต่อท่อเมนและสายจั้มในเดือนตุลาคม 2565  คาดว่าระบบน้ำประปาจะสามารถใช้งานได้ ในเดือน พฤศจิกายน 2565 จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ระบบปั้มน้ำสามารถใช้งานได้ตามปกติ และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 
     ................................................
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่8)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ