วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช. โคราช ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการแจ้งเบาะแส โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่ยอมใช้งาน 
       จากกรณีได้รับเบาะแส จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) ถึง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบุกกระถิน หมู่ที่ 5 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้ใช้งานและถูกทิ้งร้าง หญ้าขึ้นรกรุงรัง ตามปรากฏภาพข่าวในสื่อ 
 
      วานนี้ (21 กันยายน 2564) นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพุดซา โดย นายสุชาติ รอดหมื่นไวย นกยกเทศมนตรีตำบลพุดซา และ นายสุรชาติ ตาโพธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลพุดซา ได้ให้ข้อมูลว่า โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบุกกระถิน หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินงานแล้วเสร็จและตรวจรับเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 งบประมาณในการก่อสร้าง 2,540,000 บาท สร้างทดแทนโครงการก่อสร้างระบบประปาแห่งเดิม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบน้ำประปาอย่างทั่วถึงภายในชุมชน ซึ่งขณะนี้ติดปัญหาการวางท่อเมนจ่ายน้ำประปาที่ยังไปไม่ถึงจุดที่กำหนดไว้ และต่อสายจั้ม รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการเข้ามาดูแลบริหารจัดการ การดำเนินงานโครงการฯ ด้วย

        เบื้องต้น ทางเทศบาลตำบลพุดซา ได้จัดเวทีประชาคมร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในส่วนของเทศบาลตำบลพุดซาได้มีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในการต่อท่อเมนและสายจั้มในเดือนตุลาคม 2565  คาดว่าระบบน้ำประปาจะสามารถใช้งานได้ ในเดือน พฤศจิกายน 2565 จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ระบบปั้มน้ำสามารถใช้งานได้ตามปกติ และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป 
     ................................................
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ