วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรม“เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” ที่วัดเสาธงทอง อำเภอศรีประจันต์

วันนี้ (15 ก.ย.65) เวลา 17.00 น.ที่วัดเสาธงทอง ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  พร้อมด้วย นายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอศรีประจันต์ นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี นางอรวิน บุตรวงศ์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี  ส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในชุมชนละแวกวัดเสาธงทอง ร่วมทำกิจกรรม เข้าวัด สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร วันพฤหัสบดี” โดยมีพุทธศาสนิกชน ร่วมกันทำกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรและเจริญจิตภาวนา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติไทย ธํารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธาและยึดมั่นในบวรพุทธศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การเข้าวัด ทำวัตรเย็น เพื่อสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา นอกจากจะทำให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ครอบครัวมีความสุขแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบ้าน วัด ราชการ ในการปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรมของศาสนาอื่นที่ตนนับถือ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ 5 ภายใต้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 ประการ ของโครงการ “คนดีศรีสุพรรณ” ด้วย โดยกำหนดจัดกิจกรรมเข้าวัด ทำวัตรเย็น วันพฤหัสบดี หมุนเวียนไปตามวัดต่างๆ ทั้ง 10 อำเภอ 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ