วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล #รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
 ร่วมประชุมนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
(หน่วยงาน :#ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ