วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#เพชรบูรณ์#วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเมืองราด ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับ 
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ในการเดินทางมาตรวจราชการและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมพบปะ หารือ รับฟังปัญหา พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ราชการอันจะเป็นการส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวเพชรบูรณ์ โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ และมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมฯ.
            สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ