วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"งาน 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เลี้ยงส่งวัยเกษียณ ครูสมบูรณ์ พรสวัสด์, ครูเฉิดฉาย นาราฎร์, ครูอำพร จันทร์ ดำรงค์, โดยนางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ให้การต้อนรับนายทวีศักดิ์ อินทรานุกุล นายกเทศมนตรีตำบล ซับสมอทอด และแขกผู้มีเกีรติ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆมากันครบเลยครับ ณ.โดมโรงเรียนบ้านซับไม้แดง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565...ที่ผ่านมา
#จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล/แดง บึงสามพัน รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ