วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พยาบาลศาสตร์ มรส. ผนึกกำลัง รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ทักษิณ รพ.กรุงเทพสุราษฎร์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิถันยรักษ์  คัดกรองมะเร็งเต้านม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า 
________________________
วันที่(3 ก.ย. 2565) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส.เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมพร้อมกับมีผศ.ดร. ทัศนีย์ สุนทร รองคณบดีฝ่ายแผนและทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทักษิณ และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิถันยรักษ์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 โดย อาสาพยาบาลร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านมครบล้านเต้า 
: ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. กล่าวว่า มรส.พยายามที่จะให้บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้ ผ่านทางกิจกรรมในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยคณะพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร่วมกันที่จะให้ความรู้พี่น้องประชาชนในการตรวจคัดกรองของเต้านมด้วยตนเองรวมถึงการตรวจเต้านมเพื่อค้นหา เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อทำการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ถ้าหากพบว่ามีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ เพราะโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคที่เป็นภัยเงียบ ที่ซ่อนอยู่ในคนทุกคน โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 30ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงสูงและก็มีปัจจัยแวดล้อมต่างๆ อีกมากกมายที่เกิดจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ก็จะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญคือ เราทำกิจกรรมเช่นนี้เพื่อน้อมรำลึกถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ท่าน พระราชทานแนวคิดต่างๆ ไว้มากมาย ทั้งทางด้านพยาบาล และสาธารณสุข ซึ่งในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาล ซึ่งชาวพยาบาลทุกคน ก็จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ และวันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทักษิณ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ เข้ามาทำกิจกรรมเพื่อตรวจคัดกรอง เพื่อที่จะลดปัญหาและลดอัตราการตายในเรื่องของการเกิดโรคภัยจากมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพยายามส่งเสริม ซึ่งเป็นปณิธานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต้องการให้ใช้ความรู้เพื่อหนุนเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
:
ผศ.ดร. ทัศนีย์ สุนทร รองคณบดีฝ่ายแผนและทรัพยากรบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมขึ้นมอบเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เพื่อที่จะรณรงค์ประชาชนเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ในการขับเคลื่อนให้ภาคประชาชนเข้าถึงการตรวจสุขภาพ โดยการคัดกรองมะเร็งเต้านม ซึ่งถ้าตรวจพบเร็ว สามารถรักษาให้หายขาด ในครั้งนี้ เราได้มีพยาบาลวิชาชีพในการอาสาเพื่อที่จะตรวจให้กับภาคประชาชนทุกท่าน เป็นบริการฟรี เป็นบริการของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจะมีการส่งต่อสู่ภาคประชาชนให้มีการตรวจรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ และได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เริ่มแรก เราคาดหวังว่าในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรา จะมีประชาชนเข้ามาเพื่อที่จะตรวจสุขภาพและประเมินการคัดกรอง โดยจะดำเนินการคัดกรองมะเร็งเต้านมนี้ ในเดือนกันยายน ตลอดทั้งเดือน อยากให้ทุกท่านนอกจากจะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองแล้ว ได้รับการตรวจด้วยพยาบาลและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สู่การวินิจฉัยด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบครัน จะช่วยให้ทุกท่านปลอดภัย มะเร็งเต้านมก็จะเป็นศูนย์ สำหรับเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ของเรา
:
👉ขอเชิญประชาชนทั่วไปผู้มีสัญชาติไทย👈
🔺 ร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านม ฟรี! เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 โดย อาสาพยาบาลร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านมครบล้านเต้า
📌 ระหว่างวันที่ 3-4,10-11,17-18, 24-25 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
✅ โปรดลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองคิว : https://freebsd.sru.ac.th/ca-cares/
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ถ่ายวิดีโอ/เขียนข่าว/ตัดต่อวิดีโอ
นายเทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ ถ่ายภาพ/ออกแบบ
นางสาวสิริวัฒนา น้อยดอนไพร สัมภาษณ์/เรียบเรียง
________________________
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ