วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เพชรบูรณ์#วันที่ ๓๑ ส.ค ๖๕ นายกฤษณ์ คงเมือง  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์  มอบหมายให้ 
นางวาสนา  ธีรนิติ  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะฯ  
          - โดยมีนายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า / หัวหน้าส่วนราชการฯ /คณะกรรมการกิ่งกาชาดฯ /  ผู้บริหารท้องถิ่นฯ /ผู้นำท้องที่  ร่วมออกพื้นที่ให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพของสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตาดกลอย จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้
👉จุดที่ 1 เวลา 12.00 น.    ณ วัดเนินสว่าง  บ้านวังขอน หมู่ที่ 1  
หมู่บ้านที่รับมอบ มีจำนวน 3 หมู่  ได้แก่
หมู่ที่ ๑ จำนวน  ๑๓๕ ราย
หมู่ที่ ๒ จำนวน  ๙๒ ราย
หมู่ที่ ๘ จำนวน  ๘๕ ราย
👉จุดที่ ๒ เวลา  ๑๓.๓๐ น.    สถานที่ อบต.ตาดกลอย  
หมู่บ้านที่รับ มีจำนวน ๒ หมู่ ได้แก่
หมู่ที่ ๓ จำนวน  ๕๖ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒๘ ครัวเรือน
👉จุดที่ ๓ เวลา  ๑๔.๓๐  น.  สถานที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ จำนวน ๓๑ ครัวเรือน.
           สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ