วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โครงการ พัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายใด้ชุมชนดีพร้อม(อาชีพดีพร้อม)โดยกรมส่งเสริมอุสาหกรรม กระทรวงอุสาหกรรม ร่วมกับ เทศบาลตำบล ซับสมอทอด
 นาย สุประวีต์ อนรรฆพันธ์เรขา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ประธานเปิดงาน นาย ทวีศักดิ์ อินทรานุกุล นายกเทศมนตรี ตำบลซับสมอทอด นาง สุพัตราพร ตั้งประเสริฐศรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิคเทศบาล แขกผู้มีเกียติ ประชาชนให้ความสนใจในโครงการมากเลยครับ ณ.โดม ศาลเจ้าซับสมอทอด วันที่ 16 กันยายน 2565./

(#)จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล/แดง
บึงสามพัน/ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3 เหล่าทัพ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ