วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“พลเอก ประวิตร” ลงพื้นที่ จ.กระบี่  สั่งเข้มวางแผนอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาน้ำในระยะยาว 

“พลเอก ประวิตร” ห่วงใยจากฝนตกหนักในภาคใต้ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจ.กระบี่ สั่งวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในระยะยาว กำชับให้เตรียมพร้อมตาม 13 มาตรการ และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมปี 65 ที่ กนช.เห็นชอบ อย่างเคร่งครัด 

วันนี้ (5 ก.ย.65) เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อตรวจราชการ และติดตามสถานการณ์น้ำโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกระบี่ซึ่งมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำเสนอสถานการณ์นัำและการคาดการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ ผู้แทนกรมชลประทาน นำเสนอแผนการดำเนินการโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารปร ะกอบอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ และ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. นำเสนอแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่ดำเนินการ 
ส.ป.ก. (จ.กระบี่) บ้านสองแพรก หมู่ที่ 9 บ้านหว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่
จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่ดำเนินการ ส.ป.ก. (จ.กระบี่) บ้านสองแพรก พร้อมพบปะประชาชนที่มารอต้อนรับ 


พลเอก ปร ะวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่บริเวณภาคใต้ ของประเทศไทย ซึ่งอาจเกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก จากที่ได้เล็งเห็นผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน รัฐบาลมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง
จึงมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมดำเนินการ จัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือล่วงหน้าหากเกิดเหตุ อุทกภัยขึ้นรวมถึงการวางแผนอย่าง เป็นระบบ 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องนัำในระยะยาว โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมชลประทาน และจังหวัดกระบี่ ดำเนินการตามแผนรับมือฤดูฝนทั้ง 13
มาตรการอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมปี 2565
ที่คณะกรรมการทรัพยากรนัำแห่งชาติ (กนช.) ได้เห็นชอบไว้พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กรมชลประทาน วางแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ และเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเร่งก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บนัำคลองแห้งให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับพื้นที่สามารถรองรับกับปริมาณความต้องการ การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในพื้นที่ ได้อย่างเพียงพอ และให้ ส.ป.ก. กระบี่ เร่งรัดการดำเ นิ นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนได้มีพื้นที่ทำกิน หาเลี้ยงครอบครัว ได้อย่างมั่นคง 


ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงปี 2561–2564 มีการพัฒนาโครงการด้านทรัพยากรน้ำแล้วจำนวน 476 โครงการ รวมความจุ 7.46 ล้าน ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ 82,000 ครัวเรือน โดยมีโครงการสำคัญ เช่นก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง -(สิเกา-ปากเมง) จ.ตรัง ระบบบำบัดน้ำเสีย เกาะพีพี จ.กระบี่ ระบบระบายน้ำพื้นที่ชุมชนทุ่งสง ระยะที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังเร่งดำเนินการในโครงการสำคัญอีก 13 
โครงการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 52 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ป้องกันน้ำท่วม 25,481 ไร่ เช่น ปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาพังงา - ภูเก็ต (ระยะที่ 1-
2) จ.ภูเก็ต อ่างเก็บน้ำคลองช้าง จ.สตูล ระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนเมืองสตูล ระยะที่ 
1 จ.สตูล เป็นต้น” ดร.สุรสีห์ กล่าวโพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์ -ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม. (ภาคประชาชน)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1  รับมอบกองทุนสนับสนุนอาหารกลางวันข้าราชการตำรวจ บก.น.1จากท่าน ดร.พีรวัฒน์...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ