วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธาน กนป.พบปะตัวแทนเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช และกระบี่ 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น ภายหลังที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)พบปะตัวแทนเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช และกระบี่ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ 9/10 


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรก.นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นทีติดตามสถานการณ์น้ำ และปาล์มน้ำมัน เพราะตั้งใจมาพบปะพี่น้องประชาชนชาวสวนปาล์ม เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนด้วยตนเอง เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา มีชาวสวนปาล์มหลายจังหวัดในภาคใต้ได้เดินทางไปพบตนที่ทำเนียบรัฐบาล ในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ก็ได้ออกมาตรการต่างๆแก้ไขอย่างเป็นระบบ ติดตามการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มและปาล์น้ำมันไม่ให้กระบต่อเกษตรกร และไม่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภค ซึ่ง 4 ปีที่ผ่านมามีผลงานชัดเจน ราคาผลปาล์มดี เพราะนำไปผลิตเป็นดีเซล ผลิตไฟฟ้า และผลักดันส่งออก ส่งผลให้ราคาปลปาล์มดีขึ้น จากราคา กก.ละ 3 บาทกว่าในปี 2562 เป็น กก.ละ 6 บาทกว่าในปี 64 และคาดว่าปีนี้เสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน จะอยู่ในราคา 7.50 บาท ส่งผลให้เงินสะพัด ในพื้นที่จาก 5 หมื่นล้านบาทต่อปีขึ้นถึง 1 แสน 2 หมื่นล้านบาท คาดว่าปีนี้ น่าจะสูงถึง 1 แสน 5 หมื่นล้านบาท ที่สำคัญได้ผลักดัน ให้เร่งมาตรการ 
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูป 8 ชนิด สร้างให้ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคต ที่ยั่งยืน ในระดับโลก โดยเฉพาะในปีหน้า ไทยจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางผลิตน้ำมันอากาศยานชีวภาพ (SAF) ใช้กับอากาศยาน เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนฯ สู่ชั้นบรรยากาศ ในภูมิภาคนี้ 
ด้านนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวในช่วงหนึ่งของการกล่าวต้อนรับว่า จังหวัดกระบี่ ถือเป็นเมืองแห่งปาล์มน้ำมัน มีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน 41,000 ครัวเรือน
มีผลผลิตเฉลี่ย 2.85 ตันต่อไร่ต่อปี สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และมีพื้นที่ปลูก 1.2 ล้านไร่ สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ยึดแนวทางการพัฒนาปาล์มน้ำมันทั้งระบบตั้งแต่การปลูกของเกษตรกร ลานเท และโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน เพื่อให้ได้ผลผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพเข้าสู่ตลาด 


"จังหวัดกระบี่ต้องกราบขอบพระคุณที่รัฐบาลได้ช่วยผลักดันให้ราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรพุ่งสูงขึ้น ซึ่งทำให้พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ดำรงชีพอยู่ได้ในสถานการณ์ช่วง COVID-19 ในปี 2562 และหลังสถานการณ์ COVID-19 " ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าว 
#ข้อมูลประกอบ 
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มีแผนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนการใช้ฟอสซิล 
ICAO กำหนดกรอบเบื้องต้นว่า ต้องการให้ธุรกิจการบินพาณิชย์ค่อยๆ ทยอยเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ จากปัจจุบันที่ใช้อยู่ปีละ 82 ล้านตัน ให้เพิ่มขึ้นเป็น 128 ล้านตัน ภายในปี 2040 และเป็น 285 ล้านตันภายในปี 2050 
เหตุผลของนโยบายนี้ คืออุตสาหกรรมการบินเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศลง
#ข่าวจังหวัดกระบี่ ข่าว ไพฑูรย์ ล่องเพ็งโพสต์ข่าวแนะนำ

นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่8)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายเกษม เกษมปัญญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ