วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักคดีได้จัดโครงการเสวนาเพื่อบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีในชั้นศาลในคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด และเพื่อลดปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินคดีในศาล ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมี นายสุชาติ  ตระกูลเกษมสุข กรรมการ ป.ป.ช. นายสุรพงษ์  อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายธนา  ธรรมวิหาร ที่ปรึกษาพิเศษด้านการไต่สวนและวินิจฉัยคดี ประจำกรรมการ ป.ป.ช.
นายสุรเชษฐ์  บุษบกแก้ว เลขานุการกรรมการ ป.ป.ช. นางสาวชฎารัตน์  อนรรฆอร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1 นายธรรมปรมัตถ์  ภูสีน้อยปริตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 นายทวิช  พงษ์สุวรรณ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 นางสาวสุพจี  รุ่งโรจน์ เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 นายเกียรติศักดิ์ ศรีเจริญ อัยการผู้เชี่ยวชาญ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค 1 นายพัฒนพงศ์  จันทร์เพ็ชรพูล ผู้อำนวยการสำนักคดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 ร่วมเสวนา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ท่านเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงาน  (พหุวัฒนธรรม) ”ถือศีล กินเจ วัดหงส์รัตนารามฯ” (วันที่5)...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ