วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วัดมงคลเขต (วังไร่) สืบสานประเพณีบุญ “ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565”

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วัดมงคลเขต (วังไร่)  สืบสานประเพณีบุญ “ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565  เวลา 13.00 น. 


ที่วัดมงคลเขต (วังไร่) ต. ดงป่าคำ อ. เมือง  จ.พิจิตร  ร.ต.ท. บุญโรจน์-คุณประดับ  ธาราภิบาล  คุณกิติพัฒน์ ธาราภิบาล  นายอมรพันธ์ุ  -คุณณัชชา  สุวรรณเนาว์  และครอบครัวธาราภิบาล  เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสที่วัดมงคลเขต 

เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาโดยได้ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินและบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนซ่อมแซมศาสนสถานโบสถ์ วิหาร อาคารปฏิบัติธรรม และสร้างซุ้มประตูเข้าวัด โดยได้รับความเมตตาจาก  พระอธิการรุ่งโรจน์  โรจนธฺมโม เจ้าอาวาส เป็นองค์ประธาน พร้อมมี    ด.ต.วิชัย ศิริรักษ์ ประธานชุมชนอมรพันธ์นคร 8  ดร.ปัณฑิพาณ์  ธาราภิบาล  คุณนพสร-คุณประเสริฐ  ธารานิธิภัทร  คุณบุญเลิศ - คุณวงเดือน  ทั่งทอง  คุณสมปอง-คุณอำพัน ทองเที่ยม  ฯลฯ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงตำบลดงป่าคำ ฯลฯ ได้ร่วมงานบุญกันเป็นจำนวนมาก ยอดปัจจัยในการทำบุญในปีนี้ได้ทั้งสิ้น 528,059.25 บาท

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ