วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565

63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

📣63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม(pile of books)สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

(siren)กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
1️⃣ ภาคการประชุม ในประเด็นสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม
2️⃣ นิทรรศการ “ชิม ช็อปเพลิน เดินตลาดงานวิจัย”
3️⃣ การฝึกอาชีพและให้ความรู้จากงานวิจัย
4️⃣ การถ่ายทอดความรู้พื้นที่ปลูกพืชในเมืองและนิทรรศการโรงกลั่นแอลกอฮอล์
5️⃣ การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร
6️⃣ Knowledge Sharing Day
       - Data Analytic Plateform: ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูล ววน.
       - NRCT e-Services: ระบบบริการประชาชน ศูนย์บริการและเปิดเผยข้อมูลกลาง

(id card)ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และ Online ได้ทาง : 
https://63years.nrct.go.th/
 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้ที่ : 
https://l.nrct.go.th/63y-brochure

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ