วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พลตำรวจโท เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครั้งที่ 9/2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พลตำรวจโท เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครั้งที่ 9/2565


เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 
เวลา 10.00 น.


พลตำรวจโท เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครั้งที่ 9/2565 โดยมี พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้บังคับการในสังกัด คณบดี ข้าราชการตำรวจ ระดับพันตำรวจเอกขึ้นไปในสังกัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 

ณ ห้องเตมียเวส ในการประชุมบริหาร 
พลตำรวจโท เสนิต สำราญสำรวจกิจ 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
ได้ให้นโยบายในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกลับนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และได้มอบวิสัยทัศน์ไว้ว่า 
“มุ่งผลิตตำรวจชั้นสัญญาบัตร มืออาชีพให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจสังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจต่อไป

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ