วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำบริเวณตลาดเทศบาลเมืองปทุมธานีและริมเขื่อนสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ
 พร้อมทั้งร่วมหารือถึงแนวทางในการป้องกันและบรรเทาเหตุอุทกภัย ในจังหวัดปทุมธานีและเขตพื้นที่เทศบาล ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เทศบาลเมืองปทุมธานี บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี 

โดยมี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นายปัญญา ชลคงคา รองนายกเทศมนตรีฯ นางสุภาพรรณ  ญาณจินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และ นายวริทธ์พล ยี่สุ่นซ้อน สมาชิกสภาเทศบาล ให้การต้อนรับและรายงานแนวทางการป้องกันเหตุอุทกภัยในพื้นที่
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ