วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดประชุมวางโครงสร้างศูนย์ อปพร.เมืองพัทยา

ชลบุรี-เมืองพัทยาเปิดประชุมใหญ่ อปพร.เมืองพัทยา วางแนวทางปรับปรุงโครงสร้างศูนย์ อปพร. ทั้งระบบ
วันที่ 6 ต.ค.65 นายชัชวาล ภิญญสิริ ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เมืองพัทยา  เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เมืองพัทยา โดยมี เจ้าหน้าที่ อปพร.เมืองพัทยาประมาณ 150 คนเข้าร่วม ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

ตามแนวทางคำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมืองพัทยา 1928/2565 ได้กำหนดเรื่องการปรับปรุงระบบโครงสร้างคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เมืองพัทยา เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการวางแผนพัฒนาทางด้านสวัสดิการของสมาชิก อปพร.เมืองพัทยาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายชัชวาล ภิญญสิริ ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เมืองพัทยา กล่าวว่า การประชุมใหญ่ อปพร.เมืองพัทยา ในครั้งนี้เพื่อให้เกิดขั้นตอนการปฏิบัติงานของพี่น้องสมาชิก อปพร.เมืองพัทยา ที่มีความชัดเจนและเป็นระบบระเบียบมากขึ้น 

โดยได้วางแผนแบ่งการปฏิบัติงานศูนย์ อปพร.เมืองพัทยา ออกเป็น ฝ่านป้องกันสาธารณภัย, ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย, ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย, ฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย และฝ่ายโฆษกศูนย์ อปพร.เมืองพัทยา เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ ตลอดจนเกิดความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชร คณะกรรมการประสาตงาน และสมาชิก อปพร.เมืองพัทยาต่อไป
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ