วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ดร.คณิศร หน.พรรคประชากรไทย" ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลนวราตรี 2565 โดย "นีซานท์ จันต์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตธนบุรี" ร่วมงานด้วย 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี(วัดแขก) เขตสีลม กรุงเทพฯ
ดร.คณิศร สมมะลวน หัวหน้าพรรคประชากรไทย ได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษเข้าร่วมงานเทศกาลนวราตรี-งานแห่งปี 2565  โดยมี ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนาม"พรรคประชากรไทย" ร่วมงาน ประกอบด้วย นายเตชสิทธิ์ ดนตรีรักษ์, นายนีซานท์ จันต์, (ผู้สมัคร ส.ส.เขตธนบุรี), นายศิลธรรม ปัญญาวรชาติ, และนางสาวอิงค์อลิสสา พงษ์บวรวงศ์,

โดยในภายในงานดร.คณิศร สมมะลวน หัวหน้าพรรคประชากรไทย ได้รับเกียรติขึ้นกล่าวทักทาย และขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับด้วยความเป็นมิตรอย่างดียิ่ง ถือว่าการมาร่วมงานในนามของ"พรรคประชากรไทย"และคณะ เป็นนิมิตหมายที่ดีในความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นับถือศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ และเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกด้วย./


(#)นายนีซานท์ จันต์
ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตธนบุรี พรรคประชากรไทย  
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

บุรีรัมย์...โรงเรียนภัทรบพิตร MOU ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชู ! อนุรักษ์โยนีป...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ