วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"งานนี้มีหนาว" องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)/องค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นจังหวัดประจวบ/
องค์กรชุมชนรักษ์อ่าวประจวบ ฯ และสื่อมวลชน จับมือกันใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ร้องเรียนข้าราชการที่ปล่อยปละละเลยให้มีการปล่อยน้ำเสียลงอ่าวประจวบ และดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ