วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“ผู้ประสบภัยน้ำท่วม มีกำลังใจที่เข้มแข็ง โดยได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน พร้อมฝ่าวิกฤตน้ำท่วม ไปด้วยกัน”
------
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน #จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 9 ต.ค.65 เวลา 10.00 น.
------
พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.รักเกียรติ สีเดือน , ร.อ.ไกรศร อ่ำเกิด , จ.ส.ท.สุชาติ ทัพเจริญ , ส.อ.วนัส เฟื่องฟู และ พล.อส.จิรัฎฐ์ อินทร์ปัญญา บูรณาการร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า ณ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่
------
1. ครอบครัว นางวาสนา เล็กคณา อายุ 42 ปี เลขที่ 107/2 ม.2 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
2  ครอบครัว นางนงค์นุช ฉิ่มชูกุล อายุ 56 ปี เลขที่ 107/1 ม.2 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
3. ครอบครัว นายสมชาย เล็กคณา อายุ 53 ปี เลขที่ 107 ม.2 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  
 ------
 ผลการปฏิบัติ : พบว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีกำลังใจที่เข้มแข็ง โดยได้รับการช่วยเหลือจากจากทุกภาคส่วน พร้อมฝ่าวิกฤตน้ำท่วม ไปด้วยกัน
#เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #ปรับทุกข์ผูกมิตร
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ