วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#เพชรบูรณ#พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอชนแดน และอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 9 ตุลาคม  2565 เวลา 14.00 น. นายอัครเดช  ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอชนแดน และอำเภอหนองไผ่ โดยนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชนแดน และอำเภอหนองไผ่ จำนวน 5,761 ชุด 
ซึ่งได้เกิดภัยตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2565 ภัยยังไม่ยุติ มีบ้านเรือน และทรัพย์สินของราษฎร ได้รับความเสียหาย จำนวน 5,761 ครัวเรือน พร้อมนี้มีนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอชนแดน และนายอำเภอหนองไผ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน ร่วมพิธีฯ.
                  สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ