วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


" เบื้องหลัง...รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ณ บ้านนครใน เมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา  "
" พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  421 พระบรมฉายาลักษณ์ .ณ บ้านนครใน เมืองเก่าสงขลา แห่งเดียวในประเทศไทย " 
" คุณประไพ - คุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ บ้านนครใน เมืองเก่าสงขลา ...ต้องการให้เมืองเก่าสงขลาอนุรักษ์ความเป็นไทยและทั้งชีวิตทั้ง 2 ท่านมอบให้ผืนแผ่นดินไทยและบ้านเกิดจังหวัดสงขลา " 

" เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน " 

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก , อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ อมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เดินทางลงพื้นที่เมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา  เพื่อมาบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน บันทึกหน้าประวัติศาสตร์ของบ้านนครใน ...เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  .บ้านนครใน มีเรื่องเล่ามากมาย
 ..บ้านนครในมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่พระองค์ทรงพระเยาว์ ,ทรงพระผนวช ,ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ และ ทรงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี และวันสวรรคต มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ มากกว่า 421 ภาพ และบ้านนครใน แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มากที่สุด

  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอถ่ายทอดเจตนารมย์ของคุณประไพ - คุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ บ้านนครใน เมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา ผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันอังคารที่  8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 - 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 ) 
คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก.
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย 
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ