วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า
วันนี้ (22 ต.ค.65) สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ศาลาการเปรียญวัดดอนขาด ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ 
สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา - ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยผู้มีความทุกข์ยากเดือดร้อนจากอุทกภัย สภากาชาดไทยจึงได้นำชุดธารน้ำใจ พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 1,328 ชุด มอบให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า ซึ่งตำบลวัดโบสถ์ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน 1,480 ครัวเรือน ประชากร 4,708 คน บ้านเรือนถูกน้ำท่วมทั้ง 11 หมู่บ้าน รวมทั้งมีพืชผลทางการเกษตร บ่อปลา บ่อกุ้ง และถนนได้รับผลกระทบ มีน้ำท่วมขัง ทำให้การเดินทางของประชาชนยากลำบาก องค์การบริการส่วนตำบลวัดโบสถ์ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสาธารภัยทั่ง 11 หมู่บ้าน 
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางโดยเรือเพื่อมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ที่ไม่สามารถเดินทางออกรับชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จำนวน 5 ครัวเรือน
  สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 10 อำเภอ 92 ตำบล 692 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 22 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 51,789 ครัวเรือน 152,316 คน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ เช่น ถุงยังชีพ สุขากระดาษ การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ