วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รถนิทรรศการเอเปค 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” จัดแสดงให้ความรู้เรื่องราวของเอเปค 2022 ให้กับประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2565

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  รถนิทรรศการเอเปค 2022 สัญจร  “APEC พร้อม ไทยพร้อม” เดินทางมาจัดแสดงให้ความรู้เรื่องราวของเอเปค 2022 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ภายใต้แนวคิด "เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล" หรือ "Open. Connect. Balance." ซึ่งมีเป้าหมายในการเปิดกว้างสู่ทุกโอกาส เชื่อมโยงในทุกมิติ และสร้างสมดุลในทุกด้านเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนโดยการประชุมครั้งนี้จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านแนวคิดเศรษฐกิจซีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูความเชื่อมโยงในภูมิภาคอย่างปลอดภัย ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการทำงนในทุกมิติเพื่อทุก 'ความเป็นไปได้ใหม่' ไร้พรมแดน โดยวันที่ 19 ตุลาคม 2565 จัดแสดงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  วันที่ 20 ตุลาคม 2565 จัดแสดงที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  วันที่ 21 ตุลาคม 2565 จัดแสดงที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และวันที่ 22 ตุลาคม 2565 จัดแสดงที่ตลาดเมืองเหน่อมาร์เก็ต ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
โดยกิจกรรมภายในนิทรรศการ ประกอบด้วย ความรู้ APEC และ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค คืออะไร/ความเป็นมาและความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคของไทย/ Open. Connect. Balance เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่องโยงกัน สู่สมดุล / เกมไทยสนับสนุน/ Flip Board Exhibition ผลงานที่สำคัญของรัฐบาล /  BCG Economy Model และผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด BCG ประจำภูมิภาค /นิทรรศการ “AR-APEC Photo” /กิจกรรมแต่งกายชุดตุ๊กตากระดาษนานาชาติ / D.I.Y ถุงผ้า /ร่วมตอบคำถามรับของที่ระลึก และผู้เข้าร่วมงานยังมีสิทธิลุ้นรับรางวัลจากการสแกนคิวอาร์โค้ด
สำหรับการจัดรถนิทรรศการเอเปค 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากสำนักนายกรัฐมนตรี ในการจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Open Connect Balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล ในรูปแบบรถนิทรรศการกระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) รวมถึงการนำเสนอโครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับ APEC และ BCG Economy Model ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือเอเปค 2022 และจะจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ