วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่วัดรางบัวทอง อำเภอสองพี่น้อง
วันนี้(18 ต.ค.65) เวลา 15.00 น. ที่ บริเวณวัดรางบัวทอง ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณวัดรางบัวทอง  ตำบลบ้านกุ่ม และบริเวณใกล้เคียง พร้อมกล่าวว่า สถานการณ์  ฝนตกหนักและน้ำท่วมขัง ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565   ถึงปัจจุบัน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบเหตุอุทกภัย เนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านกุ่มและตำบลใกล้เคียง   เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำท่าจีน ทำให้บ้านเรือนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นเนื่องจากวัดรางบัวทอง อยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ และมีอาคารเพียงพอที่จะรองรับประชาชน
ด้านนางสิรินุช  อันตรเสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชน ที่ประสบอุทกภัย และจำเป็นต้องอพยพมาอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัย โดยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ สนับสนุน ส่งเสริม อำนวยความสะดวก และการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบอุทกภัย ขณะที่อยู่อาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านกุ่มและตำบลใกล้เคียง เป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำท่าจีน ทำให้บ้านเรือนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะได้มอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่ประชาชนที่เข้ามาพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงฯ จำนวน 191 ครัวเรือน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ