วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก , อภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ  อมรรัตน์ เครือสวัสดิ์  ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน 
เสร็จภาระกิจการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ณ บ้านนครใน , สงขลาแต่แรก จังหวัดสงขลา  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน กราบขอบพระคุณ คุณแม่ประไพ - คุณพ่อ กระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์  , คุณ
 ดนัยธร จารุพฤกษ์พันธ์, คุณธัญรัศม์ อภิสิทธิ์อมรกุล , พันโท พีรวัจน์ จันทร์แก้ว ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5  กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 , สิบเอกอาณัฐ หมาดอะหิน พลวิทยุและโทรศัพท์ ร้อย บกเเละบร ป.5 พัน.5 และพี่น้องประชาชนเมืองเก่าสงขลา

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ