วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

บทสัมภาษณ์เปิดใจ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน หลังรับรางวัล ”เยาวชนจิตอาสาและบุคคลผู้ทำประโยชน์ดีเด่น”
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ”เยาวชนจิตอาสาและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น” ทางด้านพัฒนาชุมชนและสังคมท้องถิ่น สังคมเมือง จาก พล.อ.หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 
“สำหรับรางวัลนี้ทางคณะกรรมสมาคมพุทธศาสนา ได้นำเสนอเข้าไปให้ทางคณะกรรมการใหญ่ได้พิจารณาลงมติเห็นชอบ ที่จะประทานรางวัลให้ เมื่อได้รับรางวัลนี้แล้วก็ยังจะมีการพิจารณาให้รางวัลปรัชญาแห่งแผ่นดิน เอกลักษณ์บุคคลตัวอย่างที่มีคุณภาพผู้มีผลงานดีเด่นเป็นเพชรน้ำเอกแห่งสยาม อีกรางวัลหนึ่งต่อไป”
นายกิตติฯ ยังกล่าวต่อไปว่า “รางวัลที่ได้รับนี้ ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตนเองมาตั้งแต่เป็นคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นสำนักนายกรัฐมนตรีที่มี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล โดยตนเองนั้นก็ได้นำเสนอรูปแบบ หลักการปกครองในเชิงวิชาการและภาคปฏิบัติ แก่ เทศบาล และ อบต. ทั่วประเทศ ซึ่งก็ทำให้บางแห่งได้รับรางวัลในการบริหาร การจัดการในระดับท้องถิ่น 

เมื่อตนเองมารับ ตำแหน่ง เลขานุการ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรี เมืองหัวหิน และคณะฝ่ายบริหาร โดยนำเสนอโครงการการสร้างบ้านแปลงเมืองของหัวหินยุคใหม่ จัดทำโครงสร้างทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ การจัดระบบรูปแบบข้าราชการ รวมทั้งนำปัญหาต่างๆ มาแก้ไขให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาเมืองหัวหินสู่ในยุค "iT"

สำหรับรางวัลที่ได้รับ ต้องขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ที่เปิดโอกาสให้ตนเอง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมืองท้องถิ่น และขอบคุณชาวเมืองหัวหิน ที่ให้การสนับสนุนตนเองมาตลอด 1 ปีเศษ กับงานในตำแหน่งเลขานุการ./
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ