วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหาร  คณะกรรมาธิการ ปปช ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
          มุกดาหาร/เมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2565  จากกรณี คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฏร นำโดย นายจารึก  ศรีอ่อน  รองประธานคณะกรรมาธิการ  นายสุทา  ประทีป  ณ  ถลาง  รองประธานคณะกรรมาธิการ  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  โฆษกคณะกรรมาธิการ  และ นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  เลขานุการคณะกรรมาธิการ  พร้อมคณะฯ  เดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดอนม่วงพัฒนา   ตำบลโพนทราย – บ้านนาคำน้อย  ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู   เพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจริง และรับฟังข้อเท็จจริงจากการดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังสายดังกล่าว  ซึ่งจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการฯ  พบมีการบุกรุกโค่นต้นไม้ในป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต  เมื่อทำการตรวจวัดถนนดังกล่าวมีความกว้าง 18  เมตร  ความยาว 575  เมตร  (เป็นการว่าจ้างบริษัทเอกชนในก่อสร้าง)  ซึ่งตลอดแนวมีการโค่นต้นไม้ตามแนวตลอดสาย
           ต่อมาคณะกรรมาธิการฯ  ได้เดินสำรวจพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเปิดถนนใหม่  ซึ่งเป็นช่วงต่อจากการดำเนินการตามโครงการของบริษัทเอกชนก่อสร้าง  ซึ่งได้จัดทำเองโดยใช้งบประมาณกว่า 2 ล้านบาท โดยใช้เครื่องจักรกล  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด  เป็นการเปิดถนนใหม่ ความกว้าง 18 เมตร  ความยาวโดยประมาณ 1,500-2,000 เมตร  ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเคลียริ่งต้นไม้ออกจากบริเวณถนนที่เปิดถนนใหม่  (แต่มีการร้องเรียนก่อนจึงได้หยุดดำเนินการ)  ซึ่งการดำเนินการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมูแห่งนี้  กระทำการก่อนได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้    
          จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ  ได้เดินทางไปจุดที่สองคือ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มห. 1 (คำป่าหลาย)  ตำบลคำป่าหลาย  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  เพื่อตรวจสอบไม้ของกลางทั้งหมดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โค่นล้มในระหว่างดำเนินการเคลียต้นไม้เปิดถนนใหม่  ซึ่งมีไม้ของกลางจำนวน 97  ต้น  101  ท่อน
          ล่าสุดที่บริเวณชั้น 5 ห้องแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายจารึก  ศรีอ่อน  รองประธานคณะกรรมาธิการ  นายสุทา  ประทีป  ณ  ถลาง  รองประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ,สารวัตรสถานีตำรวจภูธรคำป่าหลาย, ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร ,หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (คำป่าหลาย),  ผู้ร้องเรียน และชาวบ้านนาคำน้อย และชาวบ้านดอนม่วงพัฒนา เข้าร่วมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนม่วงพัฒนา  ตำบลโพนทราย - บ้านนาคำน้อย ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร   
           นายจารึก  ศรีอ่อน  รองประธานคณะกรรมาธิการ  กล่าวว่า  กรณีดังกล่าวประชาชนร้องเรียน เรื่อง การทำถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่ไปตัดถนนที่กรมป่าไม้ยังไม่อนุญาต ตามมติ ครม. กรณีถนนทั่วประเทศไทยที่เป็นพื้นที่ป่า ถ้าตรงไหนจดเป็นทางสาธารณะแล้ว เอกสารไม่มีถ้ามันเป็นพื้นที่ป่าดำเนินการขออนุญาตให้เรียบร้อย แต่พื้นที่ตรงนี้ ทาง อบจ. ไปทำยังไม่มีการขออนุญาต ประชาชนร้องเรียนมันผิดกฎหมาย ฉะนั้นกรรมาธิการจะต้องลงมาดูว่า ทาง อบจ.ก็อ้างว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ก็ลงมาดูข้อเท็จจริงว่า มันควรจะทำแค่ไหน อย่างไร ก็ไปดูได้เห็นข้อเท็จจริงมากมายต่อการกระทำของ อบจ. มุกดาหาร ก็ท่านอาจจะไม่รู้ หรือท่านรู้หรือท่านแกล้งไม่รู้อะไรต่าง ๆ ก็ไม่อาจจะทราบได้ แต่กรรมาธิการของเราต้องรักษากฎหมาย ถึงแม้เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนก็ตาม กฎหมายเราต้องรักษาไว้ 
          ส่วนความต้องการของประชาชนก็มอบให้จังหวัดมุกดาหารไปแล้ว ไปดำเนินการแก้ไขเร่งด่วน ถนนเป็นหลุมเป้นบ่อ และขนผลผลิตทางการเกษตรมาได้ยากลำบาก เมื่อวานก็ลงพื้นที่เห็นกองมันสำปะหลังของชาวบ้าน ก็ให้ทางจังหวัดรับไปดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือประชาชน
          รองประธานคณะกรรมาธิการ  กล่าวอีกว่า  หลังจากนี้นยังมีหน่วยงาน 2-3 หน่วยงาน จะต้องไปดำเนินการชี้แจงที่กรุงเทพ พอชี้แจงเสร็จแล้ว ก็จะได้สรุปเรื่อง ขอมติว่าจะดำเนินการอย่างไร โดยมติของที่ประชุม ส่วนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สั่งให้ ผวจ. ตั้งกรรมการ 3 ฝ่าย ระหว่างท้องถิ่น ทางป่าไม้ เขาก็มีสิทธิ์ที่จะขออนุญาต ตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สามารถเสนอผู้บังคับบัญชาว่า ตรงนี้เสนอเรื่องเร่งด่วน เพราะพี่น้องประชาชนเดือดร้อน ก็สามารถที่จะทำได้ โดยจังหวัดเป็นแม่งาน ส่วนงบประมาณก็อาจจะใช้งบจังหวัด 
                                                   
ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ