วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ฝ่ายกฎหมายและสมาชิก สภท. นำบุตร-ธิดา ที่ศึกษาเล่าเรียน ร.ร.อนุบาลกลมเกลียว ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรม"พ่อค้า-แม่ค้า ตัวน้อย" สร้างเสริมประสบการณ์ช่วงปิดเทอม

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ ศูนย์การค้าเดอะแจ๊ส-วังหิน กรุงเทพฯ นายธรากร ธนาชัยสุทธิ ฝ่ายกฎหมายสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.58ปี) บิดาของ ดญ.กรพา -ดช.พากร ธนาชัยสุทธิ, พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ ศรีดี สมาชิก สภท. บิดา ดญ.เตชิตา ศรีดี, ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว และศูนย์การเรียนรู้ผูกมิตร (ระดับประถมศึกษา) กรุงเทพมหานคร รวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมจัดทัวร์ทัศนศึกษา ท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะทะลุ เกาะมันใน 
เกาะมันกลาง ในพื้นที่จังหวัดระยองระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา 

และในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ทาง ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกลมเกลียว
ศูนย์การเรียนรู้ผูกมิตร กรุงเทพมหานคร ยังได้จัดกิจกรรม "พ่อค้า-แม่ค้า ตัวน้อย" ณ ศูนย์การค้าเดอะแจ๊ส-วังหินกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุตร-ผู้ปกครอง และอาจารย์ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะในความกล้าแสดงออกของเด็กนักเรียน สร้างความสามัคคี สร้างความสนุกสนาน รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย โดยมีผู้ปกครองของนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ