วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#พิจิตร#วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๙ น. ภาพกิจกรรม เดิน-วิ่งตักบาตรเทโว วัดเขาทราย อ.ทับคล้อจ.พิจิตร ครั้งที่ ๑  ประเภท FUn Run เดินรอบตลาด ระยะทาง ๑ กิโลเมตร 
 โดยมีท่าน ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์  ,นางสาวชลฤดี บุญบาล นายอำเภอทับคล้อ ,ปลัดอำเภอทับคล้อ ,ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขาทราย และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน  ที่มาร่วมงานการกุศลในครั้งนี้ #เขาทรายบ้านเรา.
                สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ