วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

https://youtu.be/7-ixrGfYJ8Q
ข่าว.พรรคเศรษฐกิจไทย
วันที่ 9 และ16 กันยายน 2565
       (ข่าว.ช่วงที่ 1)
 วันที่ 9 กันยายน 2565
 ณ ที่ทำการ สำนักงานใหญ่พรรคเศรษฐกิจไทย
ดร.วิชิต ปลั่งศรีสกุล รองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย ประธานยุทธศาสตร์นโยบายพรรคเศรษฐกิจไทย และคณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเศรษฐกิจไทย ได้แถลงข่าวเรียกร้องให้กระทรวงการคลัง และบริษัท ปตท.(จำกัด)มหาชน ได้ลดค่า
 การกลั่นน้ำมันลิตรละ 3 บาท เนื่องจากโรงกลั่นอยู่ในประเทศไทยแต่คิดค่าการ
กลั่นอิงค่าการกลั่นจากประเทศสิงคโปร์ ทำให้ประชาชนคนไทยใช้น้ำมันแพง.
   (คลิปข่าว.ชุดที่ 2)
 วันที่ 16 กันยายน 2565
ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
>คณะกรรมาธิการพลังงาน รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการแก้ปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแพง.
.       ...รวบรวมโดย...
     (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8 
    ประธานใหญ่(อ. ต.ร.)
มือถือID line 064516-6794
มือถือID line090-917 3259 
(คณะที่ปรึกษาประธานยุทธศาสตร์นโยบาย  ดร.วิชิต ปลั่งศรีสกุล  
รองหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย)
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ