วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดนนทบุรี ภายใต้การอำนวยการของนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
โดยนายทศพล เผื่อนอุดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ป้องกันจังหวัดนนทบุรีได้นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากกองร้อยบังคับการและบริการ จำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้
1. ชุดปฏิบัติการที่ 1 เข้าร่วมภารกิจการเร่งบรรจุกระสอบทรายการเพิ่มเติมกับหน่วยงานของเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อเสริมแนวการคันกั้นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาภายในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
2. ชุดปฏิบัติการที่ 2 เข้าร่วมภารกิจการเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อเสริมแนวกั้นน้ำบริเวณริมเขื่อนจุดท่าน้ำนนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ