วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจราชการของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (10ต.ค.65) เวลา 13.30 น. นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัด นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
สำหรับการเดินทางมาตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและหารือแนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรับมือ และติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที พร้อมเดินทางดูงานโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี รวมไปถึงการดูงานโครงการแก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) และโรงงานปาล์มนิวไบโอดีเซล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ได้มากที่สุด
/////สิทธิเณศ เห้งทับโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ