วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด สมาชิก อส อ เบตง
ยะลา - นายอำเภอเบตง เป็นประธานการประชุม อส.ประจำเดือน ต.ค.65 พร้อมดำเนินการตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติด สมาชิก อส.อ.เบตง ที่ 3

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น.ที่โดมโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเบตง ที่ 3 เป็นประธานประชุม อส. ประจำเดือน ตุลาคม 2565 

เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายข้อสั่งการฯ แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเบตง ที่ 3 พร้อมได้เน้นย้ำเตือนกำลังพลห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเบตง ที่ 3 จำนวน 270 นาย ไม่พบสารเสพติด
 โดยมี นายพิชัย แก้วจำรัส ปลัดอำเภองานป้องกัน นายมานิตย์ ยศศักดิ์ นายภูวิวัจน์ สลักคำ ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง จ่ากองร้อย อส.อ.เบตง ที่ 3 จนท.ประจำ ชคต.(จนท.ทหาร) ทุก ชคต. ปลัดอำเภอหัวหน้า ชคต. ทุก ชคต. เข้าร่วม 
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ