วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันนี้ (23 ต.ค.65 ) ที่ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 9 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชนจิตอาสาชาวสุพรรณบุรี แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต่างน้อมจิตแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นที่ประจักษ์แจ้งจวบจนปัจจุบัน
สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวถวายราชสดุดี กิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอาคารอเนกประสงค์  ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ จึงจำเป็นต้องดูแลรักษาภูมิทัศน์ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงามอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ