วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง โครงการ“แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”
 วันนี้ (27 ต.ค.65) เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณลานไทร โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองโดยมี พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
นายแพทย์อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายวีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
   โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับสอง และการพิการเป็นอันดับสามทั่วโลก จากการสำรวจประชากรขององค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลก พบว่า ปี 2563 มีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองกว่า 80 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5 ล้านคน พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น ถึง 14.5 ล้านคนต่อปี สถิติในประเทศไทยปี 2562 พบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จำนวนกว่า 350,000 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 34,000 ราย ในปี 2565 จังหวัดปทุมธานี พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอถึงประมาณ 5,800 รายต่อปี มีผู้เสียชีวิตกว่า 900 รายต่อปีและ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 10 % ทุกปี
จากรายงานข้างต้นจะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นอีกโรคหนึ่งที่ทำลายคุณภาพชีวิตของประชากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป
    สำหรับการจัดงาน ในครั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี มีการขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทย ทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย ในการจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ