วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วช. มอบนวัตกรรมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับให้โรงพยาบาลพุทธโสธร

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วช. มอบนวัตกรรมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับให้โรงพยาบาลพุทธโสธร

วันที่ 19 สิงหาคม  2565 


 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์  บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นตัวแทนร่วมพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบนวัตกรรมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลพุทธโสธร  และมอบเตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ จำนวน 2 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร  งานจัดขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ด้
ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award” หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า I-New Gen Award ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของผู้ประดิษฐ์ รวมถึงคุณภาพของผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการดังกล่าวระดับอาชีวศึกษา จึงเกิดแนวคิดการสนับสนุนทุนให้แก่ผู้ประดิษฐ์  โดยร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา จึงได้ก่อเกิดโครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ หรือ 
Co-funding  
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการนำสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่การขยายผลหรือพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมชุมชน หรือเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสาธารณะได้ตรงจุด โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการให้ทุนไปแล้วกว่า 140 ผลงานจาก 54 วิทยาลัย ทั้ง 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้วยเช่นกัน  
สำหรับโครงการเรื่อง “เตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ” ของ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ซึ่งมี อาจารย์นิวัตร ศรีคำสุข เป็นหัวหน้าโครงการนั้น ถือเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยรักษาผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตัวเองได้ แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษา วิจัย และพัฒนาออกมาอย่างเป็นรูปธรรม นำไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชน แก่บุคลากรทางการแพทย์ และระบบสาธารณสุขในระดับภูมิภาคได้อีกด้วย
นายธีรวัฒน์  บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช.  (อาจจะเปลี่ยนเป็นบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง)  เปิดเผยว่า โครงการเตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลจากการประกวด I-New Gen Award 2021 ระดับเหรียญทอง ในด้านสุขภาพและการแพทย์ ทาง วช. ได้ต่อยอดนวัตกรรมนี้โดยการสนับสนุนทุนภายใต้โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ (Co-funding) ประจำปีงบประมาณ 2565  สำหรับคุณสมบัติของเตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นมาจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ควบคุมการทำงานด้วยแผงวงจรโดยเขียนโปรแกรมลงในบอร์ด Auduino เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์แบบเซอร์โวเพื่อให้เตียงหมุนไป หมุนกลับอย่างช้า ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีระบบการทำงาน 3 แบบคือ  1) แบบ Auto เป็นการทำงานตามเวลาตั้งไว้ โดยเมื่อกดปุ่มให้ระบบทำงานเบาะรองเตียงเลื่อนที่ขึ้น-ลง 10 นาที ต่อ 2 ชั่วโมง 2) แบบ Massage เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อกดปุ่มเบาะรองเตียงเลื่อนที่ขึ้น-ลงตลอดเวลา  เมื่อกดปุ่มอีกครั้งเบาะรองเตียงก็จะหยุดทำงาน 3) แบบ Manual เป็นการทำงานตามที่ผู้ใช้กดปุ่มขึ้นและลงทีละจังหวะ  เตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าเป็นการพัฒนาต่อยอดจากผลงานเดิม โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่วนที่นอนให้ด้านบนเอนเป็นพนักกพิง เพื่อให้สะดวกกับการนั่งทานอาหาร ทานยาหรือเปลี่ยนอิริยาบถท่านั่งได้ และพัฒนาระบบ Applications ของโทรศัพท์มือถือเพื่อควบคุมการทำงานและติดตั้งกล้องวงจรปิดให้สามารถดูผู้ป่วยเป็นแบบ Real Time ผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและสั่งการทำงานได้ด้วยพูดโต้ตอบผ่านระบบออนไลน์ได้ผ่านกล้องวงจรปิด คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกตามข้อกำหนดการผลิตในมาตรฐานความปลอดภัยสากลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ