วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

🌏 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์🌏
🇳🇱 ของประเทศไทย🇳🇱
🇱🇰 สมเด็จพระสังฆราช วะระกาโคดะศรีญาณรัตนะ นายกะ เถระ 
🙏ได้มอบ🙏"พระบรมสารีริกธาตุ ๙ แผ่นดิน🙏

ณ 🇱🇰ประเทศศรีลังกา🇱🇰
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
🦚ให้กับ พระครูวิศิษฎ์สรการ (พระครูไทย)
•ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
•ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชินวงศาราม
•ประธานมูลนิธิพุทธสุวัณณภูมิ พร้อมคณะ

✨ เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ✨
🌳 ณ วัดป่าพุทธชินวงศาราม (ม่อนพญานาคราช)
ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

#พระบรมสารีริกธาตุ #๙แผ่นดิน #ครั้งแรกในประวัติศาสตร์#วัดป่าพุทธชินวงศาราม #ม่อนพญานาคราช #พะเยา
#สมาคมหนังสือพิมพ์จดหมายประเทศไทย
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ